YKRA Beeswax

Regular price 125 kr

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Vi älskar känslan av YKRAs naturliga bomullscanvas, men den kan behöva skyddas från väder och vind. Med hjälp av feedback från deras kunder har de skapat ett vax för att vattentäta sina produkter.

Vaxet kan även användas till att tillverka egna bivaxdukar. Fasa ut plastfolien hemma!


YKRAs MAGIC BEESWAX är ett naturligt impregnerande vax för vattentätning av canvasprodukter. Handgjord i Ungern av bivax och paraffin enligt traditionella recept.
Observera att vi inte rekommenderar att du använder bivaxet för vit eller ljus canvas eftersom den naturliga gulaktiga färgen på bivaxet kan missfärga produkten.
Så här impregnerar du din ryggsäck:
1. Gnid försiktigt vaxet på de yttre dukdelarna och se till att det är jämnt fördelat
2. Använd en hårtork på en mild inställning för att värma upp vaxet. Låt duken suga upp den!
3. Testa att du har applicerat tillräckligt med vax och att vattnet rinner av. Om inte, upprepa steg 1 och 2!

We love the feel of the YKRA natural cotton canvas, but may need to be protected from the elements. Using feedback from our customers, we have created a wax for waterproofing our products.

Our MAGIC BEESWAX is a naturally impregnating wax for waterproofing canvas products. Handmade in Hungary from beeswax and paraffin according to traditional recipes.

Please note, that we do not recommend using the beeswax for white or natural color canvas as the natural yellowish color of the beeswax might discolor the product.

How to impregnate your backpack:
1. Gently rub the wax on the outer canvas parts, making sure that it is evenly distributed
2. Use a hairdryer on a mild setting to warm up the wax. Letting the canvas soak it up!
3. Test to make sure you have applied enough wax, and the water runs off. If not, repeat steps 1 and 2!