Dinadi - merino buttoned vest Burnt orange M/XL

Sale price 1 015 kr Regular price 1 450 kr

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Merino väst med knappar, bränd orange

Dinadis väst med knappar är stickad i 100% mulesingfri merinoull från Sydafrika.
Denna väst har vikt ribbkant med knappar framtill och kan bäras både öppen och stängd.
Stickad kropp, 1×1 ribbad kant med 3 handgjorda hornknappar.

Maskinstickad på 3 timmar av en lokal partner i Kathmandu, Nepal.
Dinadi genomför månatliga platsbesök för att säkerställa att Dinadis
etiska och miljömässiga standarder upprätthålls.

Merinoull - en naturfiber 

Till skillnad från akryl andas merinoull och har en fantastisk förmåga att motstå lukt.
Dessutom är merinoull praktiskt taget självrengörande samtidigt som den är lätt och inte kliar.
Eftersom ull är en naturlig fiber kommer den att sträcka sig och anpassa sig till din storlek.
Det är så Dinadi kan göra unisexplagg i en storlek;
med användning kommer varje plagg att anpassas efter din individuella passform.
Vidare är merinoull ett värmereglerande material, som anpassar sig efter temperaturen.

Praktiskt taget självrengörande

En av ullens fantastiska egenskaper är att den avvisar smuts och kräver färre tvättar vilket är enkelt och bra för miljön.
Lufta ut din produkt istället när det behövs.


ENDAST HANDTVÄTT

Tillsätt ulltvättmedel i kallt vatten och låt din produkt dra i cirka 10 minuter utan att arbeta med den.
Skölj med rent, kallt vatten och tryck ut vattnet ur produkten utan att vrida eller dra. Lägg ut platt för torkning.


--------------------------------------------------------------------------------------


Merino buttoned vest Burnt orange

The MERINO Buttoned Vest is knitted in 100% mulesing free merino wool from South Africa this vest has folded rib edging with buttons on the front and can be worn both open or closed. Knitted body, 1×1 ribbed edge with 3 handcrafted horn buttons.

Machine knitted in 3 hours by a local partner in Kathmandu, Nepal. Dinadi conducts monthly site visits in order to ensure that Dinadi’s ethical and environmental standards are upheld.

Merino wool – A natural fiber

Unlike acrylics, Merino wool is breathable, non-clammy and has an amazing ability to resist odor and is practically self-cleansing while still being light-weight and non-itchy. As wool is a natural fiber it will stretch and conform to your size. That’s how we can make unisex pieces in one size; with wear, each piece will be sized to your individual fit.

Thermal regulating, the merino fleece is naturally insulating and allows the merino sheep to adapt to the changing weather conditions all year around – from extreme lows in winter to high temperatures in summer. The technical fiber is able to release and obtain heat depending on the environment and regulate the temperature.

Practically self-cleaning

One of the great qualities of wool is that it repels dirt and requires fewer washes which is easy and great for the environment. Air out your product instead when needed. 


HAND WASH ONLY

Add wool detergent to cold water and let your product soak for about 10 minutes without working it. Rinse with clean, cold water and press the water out of the product without twisting or pulling. Lay out flat for drying.